TAARIFA KWA UMMA-EWURA

EWURA

28/02/23

DescriptionsTAARIFA KWA UMMA (Imetolewa chini ya kifungu Na.19 cha sheria ya
Mamlaka ya Udhibiti waHuduma za Nishati na Maji (EWURA), Sura ya 414 ya
Sheria za Tanzania na Kanuni Na. 20 (4) ya Kanuni za Mafuta Biashara ya Jumla,
Uhifadhi, Rejareja na Matumizi binafsi (Gazeti la Serikali Toleo Na. 150 la 2022) TAARIFA inatolewa kwa umma kwamba Mamlaka ya Udhibiti wa
Huduma za Nishati na Maji (EWURA) imepokea ombi la kubadili umiliki wa leseni
na jina la kituo cha mafuta kama ifuatavyo: -  Jina
la awali la kituo
:         Asood
Petroleum Company Limited-Chamanzi                                           MbagalaNambari
ya Leseni:           
PRL-2020-390Mahali
Kituo kilipo
:            Kiwanja Namba. 1,
Kitalu “J’’Eneo la Chamanzi, Wilaya ya Temeke, Mkoa wa Dar es SalaamJina linalopendekezwa:    Allyen Company LimitedMmiliki wa awali:                 Asood Petroleum Company LimitedMmiliki mpya:                       Allyen Company Limited                                        Mtu yeyote mwenye maoni au
pingamizi dhidi ya mabadiliko ya umiliki na majina ya leseni tajwa hapo juu,
afanye hivyo kwa maandishi na kuwasilisha EWURA kwa anwani iliyotajwa hapa
chini ndani ya siku kumi na nne toka tarehe ya tangazo hili. Imetolewa naMkurugenzi Mkuu,EWURA       
Fanya Biashara yako ikue zaidi.

CATEGORIES

Apply For An Advert.


Email